Kệ pallet tiêu chuẩn Úc

Kệ Pallet tiêu chuẩn Úc phù hợp với mọi loại xe nâng. Kệ Pallet tiêu chuẩn Úc cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với chiều cao của hàng hóa được lưu trữ. Nó có thể dễ dàng di dời. Nhiều kích thước thanh đứng và kích thước thanh ngang khác nhau phù hợp với yêu cầu lưu trữ của khách hàng với giá thành hợp lý.

Đặc điểm :

  • Khoảng cách giữa các lỗ 76.2mm
  • 100% truy cập vào từng vị trí pallet bất kỳ lúc nào
  • Chi phí thấp và tính linh hoạt cao
  • Thích hợp với nhiều loại thiết bị xử lý

Khung đứng :

截距76,2
dexion90配地脚-组合

Thanh ngang :

咬合梁(不含柱卡)

Đóng gói và đóng hàng:

Hạng mục: